UAVO

                                                UAVO-bezzałogowe statki powietrzne

Loty nad terenem zarządzającym przez Twierdzą Srebrna Góra  sp. z o.o. należy zgłosić co najmniej na 1 dzień przed planowanym lotem na ades mailowy: biuro@forty.pl, lub zarzad@forty.pl. W inforrmacji należy podać datę i godzinę lotu oraz dołączyć skan świadectwa kwalifikacji i ważnej polisy OC.

Loty UAV muszą się odbywać zgodnie z wymogami zarartymi w prawie lotniczym.

Twierdza Srebrna Góra – galerie