Kontakt

Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.
ul. Kręta 4
57-215 Srebrna Góratel.: 74 818 00 99

e-mail:biuro@forty.plinformacja / rezerwacja / kasa
tel.: 74 818 00 99,  74 660 46 16 (czynny w godzinach otwarcia twierdzy)
tel. kom.: 512 922 577Promocja / organizacja imprez integracyjnych / oferty
tel. kom.: 601 682 830

 

NIP: 8871684069  REGON: 891503946

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich / Oddział w Budzowie
Nr rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001

 

UAVO-bezzałogowe statki powietrzne

Loty nad terenem zazrądzającym przez Twierdzą Srebrna Góra  sp. z o.o. nalezy zgłosić co najmniej na 1 dzień przed planowanym lotem na ades mailowy: biuro@forty.pl, lub zarzad@forty.pl. W infrormacji nalezy podać date i godzinę lotu oraz dołączyć skan świadectwa kwalifikacji i ważnej polisy OC.

Loty UAV muszą się odbywać zgodnie z wyogami zarartymi w prawie lotniczym.

Twierdza Srebrna Góra – galerie